לתרגם:

השבח בואו של האביב! לשטוף את הפנים שלך,
שחין קראוסוט מוכח prizhzhem
ולבוא עם חולצה יחפה על המרפסת,
והכה את רעננות העין! אופק!
בעתיד! העתיד הוא תמיד
ממלא את הארץ עם דגנים, קול - הוא מבורך,
ממלא שעות ihnim פה ושם;
רֶתֶת, מוצאת את עצמה בעתיד.
האביב, כאשר הציפורים לצעוק מתעורר יער, גינות,
כל הטבע, מן צבי לטאות,
היא מכוונת לאותו, המהוות את העקבות
פשעי המדינה.

1978

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה