перевести на:

אני לא רוצה, שהאור נודע
הסיפור המסתורי שלי;
כמה אהבתי, עבורו הוא סבל,
מלבד השופט שרק אלוהים כן מצפון!..

הם הלב של רגשות ידווח;
הם שואלים מתחרטים;
ותן לי להעניש את,
מי המציא עינוי שלי;

nevezhd תוכחה, אנשי תוכחת
שיפור לא גבוה עצוב;
תן גל שאגת הים,
צוק גרניט לא רָעוּעַ;

המצח שלו בין העננים,
הוא שני אלמנטים הדייר זועף,
וחוץ מזה הסערה כך גרומוב
הוא לא להפקיד מחשבות ...

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

Leave a Reply