перевести на:

תכריכי רוחות פראיות - Dawn
בסביבות הלילה ערפל חם מיוער;
אפילו למרגלות השתיקה הקווקז;
עדר שותק, נהר שוצף אחד.
הנה על קרן סלע יילוד
סמק פתאום, להתפרץ בין העננים,
ורוד אוהלים על הנהר
שפכתי מבריק או זוהר פה ושם:
כך בנות, kupayasya בצל,
כאשר הם רואים בחור צעיר,
להסמיק כל, אל העיניים בשיפוע הקרקע:
אבל איך לברוח, קוהל קרוב גנב חמוד!..

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

Leave a Reply