перевести на:

ישנת זהב ענן
על חזהו, הסלע הענק;
בבוקרו של הדרך היא תתפנה בתחילה,
על ידי Azure בעליזות לשחק;

אבל נשאר סימן רטוב על הקמטים
רוק ישן. בודד
הוא עומד, אני חושב עמוק,
והוא בוכה בשקט במדבר.

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

Leave a Reply