לתרגם:

דרך ארוכה ומפותלת
בערפל של הים הכחול!..
מה שהוא מבקש בארץ הרחוקה?
זה שהוא זרק בארץ משלהם?..

שחק גל - שריקות הרוח,
והתורן מתכופף skrypit ...
אבוי! הוא אינו מחפש את האושר
ולא מן האושר פועל!

מתחתיו את סילון מצית כחול,
ומעליו קרן זהב השמש ...
והוא, מרדני, שואל הסערה,
כאילו בסופות יהיה שלום!

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה