Храбрецы – קורני צ'וקובסקי

שיר אנגלי

החייטים שלנו
אמיץ מה:
"אנחנו לא מפחדים מבעלי חיים,
אין זאבים, אין דובים!»
ואיך עזבת את השער
לראות את הליהוק -
מפחד,
ברח!

הנה הם,
חייטים אמיצים!

לדרג אותו:
( טרם התקבלו דירוגים )
לשתף עם חברים:
ג'וזף ברודסקי