გარდაქმნა:

თქვენი მეხსიერება, მე გაიყვანოს დღეს,
მე გეკითხებით თქვენი თვალით უმწეოდ misty:
სადაც ვნახე სპარსული იასამანი,
და მერცხლები, და ხის სახლი?

Oh, რამდენად ხშირად თქვენ გახსოვთ,
მოულოდნელი ლტოლვის უსახელო სურვილები
და ქალაქებში უნდა ვეძებოთ გააზრებული
აქ ქუჩაში, რომელიც არ არის გეგმა!

თითოეულ სახით შემთხვევითი წერილები,
ხმაზე ხმა უკან კარი ნახევრად ღია
თქვენ ფიქრობთ: «Вот она сама
Пришла на помощь моему неверью».

ყველაზე ეწვია Brodsky პოეზიის


ყველა პოეზია (შინაარსი ალფავიტის)

დატოვეთ პასუხი