перевести на:

Сиз туман жашырып,
Ошондо алсыз.
Мен бул митаамчылыктарга эсимде,
Я помню, баш кул.

Сиз таажы таажы
Дагы бир багымдат дапдаана.
Мен тактынын кадамдарды эстеп
Ошондо биринчи жолу катуу сот.

Кандай көйнөктөр устунду!
Кандай башка жымжырттык!
Ал эми курал-жарак менен толук гүлдөр чыгарылды,
Анан сиз аны билип бир ой жок ...

Ким билет, кайда ал?
кулаган жылдыз?
деп айткан сөздөрү бар,
анда мындай деп жатат:?

Бирок, мен кантип биле албайбыз
Ак гүл дарыя
Ал эми бул көйнөктөрүнүн устунду,
жана өлкөлөр, ак кыйытма?

Көпчүлүк Бродски ыр болушту


Все стихи (содержание по алфавиту)

Leave a Reply