לתרגם:

היום, ב נתיב לילה אחד
צללים כבר עצוב
בקביעת הגורל
עבור קטבים שונים של הארץ.

והלכנו בשעות השחר,
וכולם שתקו
עוד ברית זרה
Otveka מדון אידיאלי ...

בין הצללים ארוגים במקרה
עם סדינים זרים גיליונות -
כל הקרן נוטה בסתר
קח את התכונות הרגילות.

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה