לתרגם:

הלב שלי כואב כל קול.
אה, אם נגמרתי סבל,
אה, אם אני מ העינויים האלה
הוא נכנס זיכרונות מוזרים!
שום דבר לא נותן שום רחמים,
כאשר יקירי רוח הסבל,
והוטס הקפאת קול
מתוך מצוקת הנפש בלתי נסבלת ...

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה