לתרגם:

אני אומר, כי יש צורך לעזוב.
Да–да. תודה. Я собираюсь.
Да–да. Я понимаю. Провожать
Не следует, и я не потеряюсь.
אח, что вы говорите–дальний путь.
Какой–нибудь ближайший полустанок,
אח, לא, не беспокойтесь.Как–нибудь.
Я вовсе налегке, без чемоданов.
Да–да. Пора идти. תודה.
Да–да. הגיע הזמן. И каждый понимает.
Безрадостную зимнюю зарю
Над родиной деревья поднимают.
זה נגמר, не стану возражать.
Ладони бы пожать — и до свиданья.
Я выздоровел. Мне нужно уезжать.
Да–да. Благодарю за расставанье.
Вези меня по родине, такси,
Как–будто бы я адрес забываю,
В умолкшие поля меня неси.
ואני, знаешь ли, с отчизны выбываю.
Как–будто бы я адрес позабыл:
К окошку запотевшему приникну,
И над рекой, которую любил,
Я расплачусь и лодочника кликну.
זה נגמר. Теперь я не спешу.
Езжай назад спокойно, ради бога,
Я в небо погляжу и подышу
Холодным ветром берега другого.
גם, вот и долгожданный переезд.
Кати назад, не чувствуя печали.
Когда войдёшь на родине в подъезд,
Я к берегу пологому причалю.

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה