Те, ովքեր չեն մահանում, - ապրում

Те, ովքեր չեն մահանում, - ապրում
Ինչպես վաթսուն, եօթանասուն,
pedstvuyut, scribbling իր հուշերը,
շփոթել է ոտքերի.
Ես նայում են իրենց հատկանիշների
աչքերը սեվեռած, թե ինչպես Mikluho
Maclay է դաջվածք
մոտենում
savages.

1987

Առավել այցելել է Բրոդսկու պոեզիան


բոլորը պոեզիա (բովանդակության այբբենական)
Rating
( Ոչ Վարկանիշներ Սակայն )
Տարածել ընկերների
Իոսիֆ Բրոդսկին