թարգմանել:

Սոկոլ պարզ, ղեկավար
не клони на скатерть.
Все страдания, ավաղ,
оттого, что заперт.

Ручкой, юноша, не мучь
запертую дверку.
Пистолет похож на ключ,
лишь бородка кверху.

Նոյեմբեր - Դեկտեմբեր 1964

Առավել այցելել է Բրոդսկու պոեզիան


բոլորը պոեզիա (բովանդակության այբբենական)

Թողնել Պատասխանել