לתרגם:

הנר שלי, מטיל אור עמום,
בעולם החדש שלך יהיה להדליק מחוץ לכביש.
והצל שלי, טביעת חופפים,
שם, מאחורי הגב, הוא נכנס לממלכה של אלוהים.
ואיפה היה לא נשכב דרכך: ביער, בין העננים -
בכל מקום אתה גר ברד אש.
יותר ככל שעולים - אולם ככל האלומה,
את עוד יותר את חודרת הקרן והצל שלך!
תן כה, גם אם לא גלוי,
תנו שינוי - פסוקים למרות, סימנים,
אבל תשוב להיות מואר תמיד
אם כי חלש, אבל האור הייחודי.
תן הלהבה יוצאת! תנו לישון קטלני
אש מעדיפה שממה.
אבל בעולם החדש יהיה להזדעזע שלך
פנים בחושך בצל קורן.

1965

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה