иштөөлөрүнө:

"... өлүм менен бир аз жолугушуусунда"
Гарсия Лорка

Кичинекей ит өлүм.
Кичинекей чымчык өлүм.
Жөнөкөй көлөмү адам өлүм.

Көпчүлүк Бродски ыр болушту


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп