לתרגם:

«…с маленькой смертью встреча»
Гарсия Лорка

Маленькая смерть собаки.
Маленькая смерть птицы.
Нормальные размеры человеческой смерти.

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה