לתרגם:

Не осуждая позднего раскаянья
Не искажая истины условной
Ты отражаешь Каина и Авеля
Как–будто отражаешь маски клоуна.
Как–будто все мы только гости поздние,
Как–будто наспех поправляем галстуки,
Как–будто одинаково — погостами
Покончим мы разнообразно–лучшие
Не сознавая собственную зыбкость,
Ты будешь вновь разглядывать улыбки.
И различать за мишурою ценность,
Как за щитом обмана нежность…
אה, ощути за суетою цельность
И на обычном циферблате — вечность.

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה