לתרגם:

והקרב הנצחי
השאר אנחנו יכולים רק לחלום,
ובואו לא להפריע חלומות:
לילה אפור:
וזה רדום ציפור
בתנופה מהכביש השקט הכחולה.
והקרב הנצחי,
התקפה עם שחר.
ו פוליה, שכחו איך לשיר,
אנחנו בוכים,
מהו האלמוות יותר ...
... ובדיוק רצינו לשרוד.
סלח לנו.
רצנו לפני תום
והעולם נתפס,
כמו מעקה.
הלב נקרע,
Metalisy ו hrapeli,
כמו סוסים, בא תחת הפגזה.
... תגיד לי ... יש ...
לא עוד להעיר.
בואו דבר להפריע חלומות.
... מה זה משנה,
מה שלא ניצחנו,
אז מה,
מה לא חזרנו.

רוב ביקר משיריו של ברודסקי


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה